Nesset Begravelsesbyrå

Nesset Begravelsesbyrå

Nesset Begravelsesbyrå holder til i Eidsvåg i Nesset kommune. Vi bistår med våre tjenester i forbindelse med dødsfall og gravferd etter pårørendes ønsker. Vi Vi formidler blant annet kiste, blomster, sanghefter, gravstein, lokaler og catering til minnesamvær. Vi legger stor vekt på at alt foregår i nært samarbeid med familie.

Trygghet i sorgen

I en sorgprosess kan det være vanskelig å forholde seg til alt en må få gjort i forbindelse med et dødsfall i nære relasjoner. Usikkerheten som kan melde seg fordi en ikke vet hvor en skal begynne og hvem en bør kontakte først, kan være overveldende. Vi i Nesset Begravelsesbyrå tar oss av alt det praktiske, slik at du kan få tid og ro til å ta vare på deg selv og andre pårørende i den tunge stunden. Alt av transport og korrespndanse med eksterne instanser, og arrangering av minnesamvær, kan du overlate til oss, slik at du kun får én person å forholde deg til. Vi har gode samarbeidspartnere og lang erfaring.

Våre tjenester