Priser

Priser

Prisoversikt:

Kiste

Kiste med svøp og utstyr

Standardkiste

Stell/nedlegging i kiste

Kistedekorasjon

Pris

Fra 5200 kr til 41000 kr (Skaffes på bestilling)

8600 kr

Fra 980 kr til 1900 kr

Fra kr 120 (tre røde roser) til kr. 5000  (Ingen grense oppad)

Transport

Bringing av kiste til dødssted eller oppbevaringssted for avdøde

Båretransport egenandel (avstand over 20 km dekkes av NAV*)

Pris

Fra 985 kr til 985 kr

Fra 2208 kr til 2208 kr

Seremoni

Assistanse ved seremoni

Lys og leie av utstyr til seremonirom

100 stk. trykte program

Kistedekorasjon (min. 3 stk. roser)

Pris

Fra 2145 kr til 3800 kr

980 kr

Fra 1600 kr til 2475 kr

Fra 120 kr

Dødsannonse

En annonse; en spalte i Romsdal Budstikke

Pris

1900 kr

Honorarer og gebyrer

Byråets avgiftsfrie honorar (inkl. tilrettelegging og planlegging)

Melding til offentlige kontorer

Byråets avgiftspliktige honorar (adm. omkostninger)

Pris

Fra 2990 kr til 3800 kr

Fra 650 kr til 950 kr

Fra 985 kr til 1250 kr

Andre mulige kostnader:

  • Kommunale avgifter
  • Minnesamvær – avhenger av meny og antall gjester
  • Nytt gravmonument – evt. innskrift på gravstein
  • Musikalske innslag i seremonien

Offentlige stønadsordninger ved dødsfall

  • Transportrefusjon
    Ved transport av avdøde fra dødssted til hjemsted som overstiger 20 km har folketrygden refusjonsordning. Ta kontakt for mer informasjon.
  • Behovsprøvd gravferdshjelp 
    Etter gitte kriterier utbetales stønad til dekning av gravferdskostnader fra Folketrygden. Byrået kan informere om dette.